Audru poldri ääres asub Kärg mini.
  Et poldriala paremini näha, ehitasime mini alla vaatlustorni!